Hortz klinika

Tratamenduak

Teleradiografia eta Erradiobisiografia

Erradiobisiografia

Teleradiografia eta Erradiobisiografia digitalak. Boligrafo bezalako bideo kamara baten bidez ikus dezakegu ahoaren egoera eta dituen eritasun guztiak TV-TFTko pantaila batean.

Erradiobisiografia
Erradiobisiografia